۲۵آبان/۹۰
پیجر رستوران ساخت کشور کره جنوبی

پیجر رستوران کره ای SOLT

پیجر رستوران شاخت کشور کره جنوبی نسل جدید سیستم های پیجر هوشمند به سرعت در حال تسخیر بازارهای جهانی می باشند. این پیجرها امکان فوق العاده ای در برقراری ارتباط در امکان مختلفبیشتر…