۰۸بهمن/۹۵
فراخوان صوتی مشتری

فراخوان صوتی مشتری سیستم پیجینگ نمایشگر اعلام شماره

فراخوان صوتی مشتری این سیستم شامل سه بخش فرستنده که شامل یک کیپد جهت فراخوان می باشد ، نمایشگر و ماژول صوتی که شامل آمپلی فایر است  . از سیستم فراخوان صوتیبیشتر…

۰۸بهمن/۹۵
پیجر بیمارستان

پیجر سالمند پیجر بیمارستان پیجر پرستار آزمایشگاه

پیجر بیمارستان   پیجر بیمارستان مدل SB6-2XWH-P ویژگی ها : طول عمر باتری : بیش از ۵۰۰۰۰ بار استفاده  دارای LED با نوردهی بالا جهت شناسایی دستگاه اطمینان از انتقال پایدار تماسبیشتر…